Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı neden önemlidir?

Kentsel Dönüşüm adı altında birçok il ve ilçede bina bazında ve ada bazında yeniden yapım çalışmaları tüm hızı ile sürerken,6306 nolu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ilk çıktığı 2012 yılından bu yana birçok sorunlu uygulamaya ve şehirlerin tahribatına sebep oldu.

Yasanın eksikleri veya müteahhit seçimindeki hatalar kadar, ülkenin siyasi ve ekonomik dalgalanmaları da birçok projenin yarım kalmasına veya çeşitli mağduriyetlerin oluşmasına sebep oldu.

Kentsel Dönüşüm birçok vatandaşımız için hayatta bir defa başlarına gelen ve bu tecrübesizlikle en kötü deneyime dönüşen zorlu bir sürece dönüştü.

Bu zorlu süreçte doğru kararlar vermek ve doğru bir firma seçerek sizin adınıza bu işin en kaliteli şekilde sonuçlanmasını sağlamak için bir hukuk danışmanı ve bir mimari danışman çok büyük önem arz etmektedir.

Hukuk danışmanın gerekliliği ve yapacakları üzerinde durmayacağım. Sözleşmenin doğru kurgulanması ve sürecin adım adım sözleşmeye uygun yürütülerek bir yol kazası yaşanmaması için gerekliliği artık herkesin kabullendiği bir gerçek diye düşünüyorum.

Mimari danışman neden önemli ve bir mimari danışmandan nasıl bir hizmet alabilirsiniz kısmını açıklamaya çalışalım.

Tüm apartmanlarda kat maliklerine ilk adım olarak kentsel dönüşüm konusunda bir yönetim kurulu kararı almaları ve bu kararı resmi olarak defterlerine işlemelerini tavsiye ediyorum.

İşte bir mimar danışman ile çalışmaya başlamak için en doğru an bu kararın yazılması ile başlayacak olan süreçtir.

Hatta deftere yazılacak ikinci karar da bu mimari danışmanın belirlenmesi için tavsiye çağrı kararı olmalıdır.

Mimari danışman sizin için aşağıdaki adımları tek tek yürütecek ve sizde bu süreçte onun profesyonel yaklaşımı sayesinde yıpranmaktan kurtulacaksınız.

 1. Apartman malik ve hisse listesinin temini:
 2. Apartman resmi yönetim planının temini
 3. Yerinde dairelerin rölevesinin alınarak tapu hisse oranı ile fiili durumun karşılaştırılması
 4. İmar durumunun alınması
 5. Arsanın resmi terklerinin olup olmadığının incelenmesi ve yeni projeye esas teşkil edecek nihai arsa ebatının tespiti
 6. Bölge koşullarına göre hedef kat karşılığı oranının belirlenmesi
 7. Hedef dağılım daire dağılım şemasının apartman adına hazırlanması
 8. Apartman adına çalışılacak mimari, statik, mekanik, elektrik proje bürolarının seçilmesi
 9. Seçilen proje büroları ve daha iyisi ile çalışma zorunluluğunun sözleşmeye işletilmesi
 10. Projelendirme sürecini yöneterek apartman adına en doğru yapısal ürünün elde edilmesinin sağlanması
  • Mimari detayların ve malzeme kararlarının takibi
  • İç mimari konseptin ve detayların ürettirilmesi, malzeme kararlarının takibi
  • Cephe konseptin ve detayların ürettirilmesi, malzeme kararlarının takibi
  • Mimari, mekanik, elektrik, statik projelerin süperpoze edilmesi ve iyileştirilmesi sürecinin takibi
 11. Teknik Şartnamenin hazırlanması
 12. Proje ve inşaat süresince malikler adına denetim yapılması, numune takibi ve yönetime rapor sunulması

Yorum yapın